Menu
Úvod  › 

Hrozí vám rakovina prsu?

Jde o nejčastější druh ženské rakoviny a také na ní ženy nejčastěji umírají. Jaká je pravděpodobnost, že potká právě vás?

Na rakovinu prsu zemře jeden z třiatřiceti nemocných; to je jen o něco méně než poměr úmrtí rakoviny plic, která je nejsmrtelnějším druhem rakoviny. Nicméně díky osvětě počet úmrtí na rakovinu prsu klesá, protože časná diagnóza významně zvyšuje naději na úspěšné vyléčení. Tady jsou faktory, které výskyt rakoviny prsu ovlivňují.

Faktory, které neovlivníte:

Pohlaví: Pokud jste se narodila jako žena, musíte s rizikem rakoviny prsu počítat. Ačkoli u mužů se může také vyskytnout, jde spíše o vzácné případy.

Věk: Čím jste starší, tím je riziko onemocnění rakoviny prsu větší. Téměř osm z deseti případů rakoviny prsu je diagnostikováno u žen starších padesáti let.

Geny: Pět až deset procent případů rakoviny prsu je spojené s mutací genů BRCA1 a BRCA2. Pokud u vás existují tyto genetické predispozice, máte přibližně osmdesátiprocentní šanci, že rakovinou prsu onemocníte.

Rodinná anamnéza: Pokud někdo z vašich blízkých příbuzných touto nemocí trpěl, existuje u vás mnohem větší riziko, že rakovinou prsu onemocníte i vy. Jestliže máte matku, sestru, nebo dceru s rakovinou prsu, vaše vlastní riziko je dvojnásobné.

Onemocnění v minulosti: Měla jste už rakovinu v jednom prsu? Potom existuje velké riziko, že se objeví i ve druhém prsu, nebo v jiné části prsní tkáně (pokud nebyl postižený prs odstraněn).

Abnormální biopsie: Pokud vám někdy v minulosti vyšly patologické výsledky biopsie, měla byste se mít na pozoru. Některé typy abnormální biopsie mohou být spojeny s vyšším rizikem rakoviny prsu.

Předcházející ozařování prsu: Pokud jste někdy v minulosti podstoupila ozařování hrudníku, máte mnohem větší riziko, že vás postihne rakovina prsu.

Menstruace a menopauza: Začala jste menstruovat brzy (před dvanáctým rokem)? Nebo vám začala menopauza po pětapadesátém roce? I tyto faktory zvyšují riziko rakoviny prsu.

Rasa: Bílé ženy mají o něco vyšší pravděpodobnost než Afroameričanky, že rakovinou prsu onemocní. Nicméně Afroameričanky zase na tento typ rakoviny častěji umírají. Nejnižší pravděpodobnost onemocnění existuje u Hispánek, Asiatek a Indiánek.

Faktory, které můžete ovlivnit:

Těhotenství a kojení: Bezdětné ženy, nebo ty, které poprvé otěhotní až po třicátém roce života, onemocní rakovinou prsu častěji než ostatní. Pravděpodobnost výskytu tohoto onemocnění dále snižuje i kojení. Pokud své dítě vůbec nekojíte, riziko se opět zvyšuje. Některé studie naznačují, že kombinace těhotenství a kojení má za následek snížení počtu menstruací, které se právě jeví být pro rakovinu prsu rizikovým faktorem. Podle závěrů odborníků několik těhotenství a celková doba kojení minimálně rok a půl může snížit riziko rakoviny prsu na polovinu.

Antikoncepce: Zatím ještě není zcela dokázané, jaké je role antikoncepce při vzniku rakoviny prsu. Některé studie však naznačují, že ženy, které užívají antikoncepci, mají mírně zvýšené riziko vzniku tohoto druhu rakoviny. Riziko stoupá především tehdy, pokud pilulky užíváte deset a více let.

Konzumace alkoholu: Jestliže se dáte příležitostně jeden drink, nemusíte se znepokojovat, ale už při dvou až pěti drincích stoupá riziko rakoviny prsu významným způsobem.

Váš jídelníček: Máte nadváhu? Potom riziko onemocnění rakovinou prsu opět stoupá. Dalším rizikovým faktorem je tuk uložený kolem pasu.

Pohybový režim: Minimální pohyb je velmi rizikovým faktorem pro vznik rakoviny prsu. Studie ukazují, že už dvě hodiny pohybu týdně sníží riziko o osmnáct procent.


Oblíbená témata