Menu
Úvod  › 

5 největších mýtů o tom, proč nehubnete

Kolem nadváhy a hubnutí panuje spousta fám, předsudků a polopravd. Představujeme vám ty největší mýty o tom, proč nehubnete.

Podle údajů Centers for Disease Control je víc než třetina dospělých v západních zemích obézních. Procento těch, kteří se potýkají s nadváhou, je samozřejmě ještě vyšší. Některé odhady mluví až o sedmdesáti procentech lidí, kteří mají hodnotu BMI mezi 25 a 29,9. Hubnutí a diety se staly obrovským businessem i všudypřítomným tématem, které nás pronásleduje od sociálních sítí, přes časopisy, až po hospodské setkání s kamarády.

Vzhledem k množství údajů o hubnutí, které se na nás valí ze všech stran, by se dalo očekávat, že budou všichni shazovat kilogramy celkem bez problémů. Jenže opak je pravdou. Stěžejním problémem je samozřejmě nedostatek sebedisciplíny a ukázněnosti, ale i předsudky, mýty a fámy, které o hubnutí stále panují. Představujeme vám ty největší:

Mýtus: "Je to tvoje chyba, že jsi tlustý."

Obezita je výsledkem celého komplexu osobnostních faktorů i vlivu okolí. Je samozřejmé, že nezdravý jídelníček je v mnoha případech obezity naprosto klíčovou příčinou, ale stejně tak mají v mnoha případech vliv psychická traumata, genetické predispozice, či osobní historie toho kterého člověka. A obezita je právě výsledkem kombinace fyziologických, psychologický, sociálních a environmentálních faktorů.

Mýtus: Obézní lidé jsou "tlustí a šťastní."

Obezita je jedním z jevů, ke kterým dokáže být společnost velmi krutá a jen neochotně jej odpouští. Mýtus o šťastných tlouštících je jeden z největších předsudků, které kolem obezity panují. A to i přesto, že už byl řadou výzkumů a studií dokázán fakt, že lidé s nadváhou častěji trpí depresí, frustrací, pocity úzkosti i nízkým sebevědomím.

Mýtus: Lidé s nadváhou musí jednoduše držet dietu.

Bohužel neexistuje tak jednoduchá zkratka, která by zaručila, že když omezíte jídlo, dosáhnete úžasného váhového úbytku. Hubnutí není jen o dietě, ale o změně celého životního stylu. Hladovkou, nebo pouhým omezováním potravin, dlouhodobě udržitelných výsledků nedosáhnete. Stejně jako je obezita kombinací několika faktorů i do hubnutí musíte zakomponovat všechny faktory zdravého životního stylu - pohyb, méně stresu, pitný režim, dostatek spánku...

Mýtus: Jídlo je nepřítelem obézních.

Jedním z nejčastějších mýtů, který kolem obezity panuje, je přesvědčení, že jídlo je příšerným nepřítelem lidí s nadváhou a měli by jej "osekat" jen na nezbytně nutné minimum. Jenže opak je pravdou. Jídlo je naopak jejich hlavním spojencem - jen je potřeba změnit jeho skladbu a vsadit na pravidelnost.

Mýtus: Kdyby tlustí chtěli, zhubli by hned.

To je typické zkratkovité myšlení, které se ale bohužel nezakládá na pravdě. Odborníci upozorňují na to, že u obézních lidí je většinou potřeba odborná konzultace i příprava, která vezme v úvahu zdravotní i rodinnou anamnézu. Je potřeba provést analýzu současného životního stylu - nejen jídelníčku, ale i pohybového režimu, spánku, míry stresu atd. Obézní lidé ve skutečnosti jen v menšině případů dokáží sami dosáhnout výrazného váhového úbytku, který by si zvládli dlouhodobě udržet.